Toto je Vaše nová webová vizitka kamenictvi.cz, se kterou se můžete prezentovat na internetu. Nemusíte umět programovat ani být grafikem, jen stačí vyplnit příslušná okna a vše se zobrazí tak jak má.

První krok již máte za sebou a to je aktivace vizitky ve vašem uživatelském účtu na webadmin.endora.cz, kde se také můžete přihlásit do administrace těchto stránek - vizitky.

Základní čtyři záložky webové vizitky

 1. Vytváření obsahu, tedy popisu stránky
 2. Přidání kontaktních údajů
 3. Galerie obrázků
 4. Seznam odkazů

Základní vlastnosti webové viztky

 • Na pozadí si můžete vložit vlastní obrázek
 • Nastavíte si logo a nadpis v záhlaví stránky
 • Libovolně si zvolíte přesné umístění a velikost bloku s textem 
 • Volitelná je i bareva textu, pozadí stranky a pozadí textu
 • Můžete měnit průhledost pozadí textu

Základní možnosti editace textu

Text, tučný text, italic text, podtržený text. Text je možné zarovnat vpravo, vlevo, na střed nebo do bloku. Dále jde jednoduše měnit druh a velikost písma. Můžete si také vybrat ze sedmnácti typů písma, například Times New Roman, Verdana, Arial Black. Volitelná je samozřejmně také barevnost písma nebo jeho velikost.

Mezi další možnosti patří

 • nečíslované seznamy
 • číslované seznamy
 • vytváření tabulek
 • vytvoření odkazů
 • horní a dolní index
 • velikost odsazení textu od kraje

Vše je velice jednoduché a rychlé ... za několik minut máte vytvořenou funkční a přehlednou webovou vizitku.